Avainetin tarina

Syy ja seuraus - hahmota ongelmasi ydin ja löydä ratkaisu

Ongelmien syiden hahmottaminen edellyttää kokonaisuuden ymmärtämistä. Mikä tai mitkä asiat estävät meitä etenemästä kohti päämäärää? Syy-seuraussuhteen avaaminen ja ymmärtäminen antavat meille mahdollisuuden valita oikean ratkaisun.

Asioiden muuttaminen ja ongelmien poistaminen edellyttävät myös, että ihmiset ymmärtävät käsillä olevan ongelman ja sen merkityksen kokonaisuuden kannalta samalla tavalla. Muutoksia voidaan tehdä, kun kaikilla on yhteinen ymmärrys "Miksi?"- ja "Miten?"-kysymyksistä. Tämä edellyttää usein asioiden yksinkertaistamista ja myös visualisoimista kuviksi ja kaavioiksi, jotka kaikki hahmottavat samalla tavalla.

Näkymä tehtaan lattialta johtajan huoneeseen

Juureni ovat tuotannossa, prosessien kehittämisessä ja lean-ajattelussa. Ymmärrän sekä työntekijää että johtajaa - molempien huolia, toiveita ja iloa onnistumisesta. Tiedän mitä heikko ennustettavuus, sähläys, epätietoisuus ja virheet tekevät sekä ihmisille, asiakkuuksille ja tuloksille. Siksi haluan ongelmien syistä eroon. Kokonaisvirtauksen parantuminen luo aina rahaa, mutta vääjäämättä myös lisää tyytyväisyyttä omaan työhön, koska pelko ja huoli vähenevät. Myös kiire talttuu ja aikaa jää uuden ajattelulle. Siksi kertaluonteinen paha lääke on usein parempi kuin pelkän särkylääkkeen syöminen jatkuvasti.

Tahtotila ei ole lätinää, vaan valinnan paikka

Muutoksen toteutuminen on kiinni tahdosta. Kun ongelman syy on selvillä ja sen merkitys yrityksen päämäärän saavuttamiseen tunnistetaan, tulee päättää, poistetaanko ongelma vai siivotaanko sen seurauksia?

Ongelman poistaminen on usein vaikeampi tie ja siivoaminen nopeampi ja helpompi ratkaisu. Siksi valintatilanteessa on tärkeintä ymmärtää, minkä ratkaisuvaihtoehdon takana johto tai avainhenkilöt oikeasti uskaltavat, haluavat ja jaksavat seistä.

Valinnan voi tehdä ainoastaan vastuunkantaja itse. Minun tehtäväni on tukea valinnan tekijää.

Lasse Hyny