Avainet - Hinnoittelu

Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa


Näkemys (Vision by Design Circle from the Noun Project)NÄKEMYS.osista ja yksityiskohdista, jotka saavat kokonaisuuden toimimaanalkaen 37€/h + ALV
Kokemus (experience by Nithinan Tatah from the Noun Project)KOKEMUS.yli 20 vuotta erilaisten yritysten todellisesta, kestävästä toiminnan kehittämisestäalkaen 37€/h + ALV
Tieto (knowledge by Yu luck from the Noun Project)TIETO.operaatiotiede, muutosjohtaminen, Lean, TOC, Six Sigma, teoriatalkaen 37€/h + ALV
Taito (craftsman by Wilson Joseph from the Noun Project)TAITO.toimia rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa tulosten saavuttamiseksialkaen 37€/h + ALV
Kokonaisuus (Puzzle by Magicon from the Noun Project)KOKONAISUUS. 4 x 37€/h + ALV = alk. 148€/h + ALV