simple web builder

AVAINET

Tarkoitus. Tehtävä. Toimintasuunnitelma.

Mobirise

TARKOITUS.

Kaikki voittaa!

Mobirise

TEHTÄVÄ.

Eri(a)laiset ihmiset yhdessä.

MobiriseTOIMINTASUUNNITELMA.

Sanoista tekoihin.